കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ

ഓരോ രക്ഷിതാവിന്റെയും എക്കാലത്തെയും സ്വപ്നവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് അവരുടെ കുട്ടികൾ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ അവർ സദാ സന്നദ്ധരാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നൊരു ആശയക്കുഴപ്പം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും പാകത്തിനാണോ അതോ അതിരുവിട്ടു പോവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയം വരാം. ലോകം കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്ന മറ്റൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Read →