ശാരീരിക-മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് മുൻതൂക്കം…

നാല്പതു വയസുള്ള പൗർണ്ണമി നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു അധ്യാപികയാണ്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും, സ്കൂളിലെ ജോലിയും വളരെ ആസ്വദിച്ച് നോക്കി നടത്തിയിരുന്ന പൗർണ്ണമിക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരാഴ്ച്ച മുന്നേ ചെറുതായി ഒരു നടുവേദന തുടങ്ങി, രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. ഡോക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ വ്യായാമവും, വിശ്രമവും ആണ് ആവശ്യമെന്നാണ്. എന്നാൽ പൗർണ്ണമിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം സമയമില്ലായ്മ ആണ് പ്രധാന വില്ലൻ . അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും!

Read →